LIAASazinies ar mums

CITY TO SEA

Reģistrācija ir noslēgusies 15.01.2023.

LIAA
Akcelerācijas programma

Programmas "City to Sea" mērķis ir veicināt inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi. Dalībnieki programmas ietvaros strādās divās tematiskajās jomās – mobilitāte un ūdens inovācijas. Programmā piedalīties aicinātas komandas un jaunuzņēmumi ar jebkādu ideju mobilitātes un ūdens izaicinājumu risināšanai!

Par Programmu

Dalībnieki programmas ietvaros strādās divās tematiskajās jomās – mobilitāte un ūdens inovācijas. Pilsētas mobilitātes virziena fokuss ir vērsts uz ērtu, pieejamu un videi draudzīgu pārvietošanos pilsētās. Savukārt ūdens inovācijas šajā programmā fokusēsies galvenokārt uz vides aizsardzību, ostu digitālo pārveidošanu, pārtikas piegādes ķēdēm un citām zilās ekonomikas tematiskajām jomām.

Programmas dalībnieku ieguvumi


Dalība

Programma piedāvā trīs atbalsta līmeņus:

  1. Kapacitātes veicināšana - zināšanu un prasmju veicināšana uzņēmējdarbības attīstībai.
  2. Prototipu izstrāde - risinājumu prototipu izveide un uzlabošana ekspertu un profesionāļu vadībā.
  3. Testēšana - izstrādāto prototipu izvietošana reālā vidē Latvijā (piemēram, Rīgas pilsētā, Rīgas Tehniskās universitātes objektos u.c.).

Kas var pieteikties?

  • Privātpersonu un jaunuzņēmumu komandas (nodibināti uzņēmumi).
  • Komandas, kuru piedāvātais risinājums palīdz risināt kādu no programmas ietvaros definētajiem izaicinājumiem vai jebkādu citu izaicinājumu mobilitātes vai ūdens tematiskajās jomās.
  • Komandas, kas vēlas prototipēt un ieviest risinājumus Latvijā.
  • Komandas, kas brīvi pārvalda angļu valodu.
  • Minimālais dalībnieku skaits komandā - 2. Maksimālais komandas dalībnieku skaits - 6.

Reģistrācija

Programmā kopumā tiks uzņemtas 16 komandas - 8 mobilitātes jomā un 8 ūdens inovāciju jomā.


“City 2 Sea” akcelerators norisināsies hibrīda formātā – apmācības būs pieejamas attālinātā režīmā, savukārt risinājumi tiks prototipēti un pilotēti Latvijā.


Reģistrācija un dalība programmā ir bez maksas. 


Atbalsta programmas vadlīnijas:

Angliski

Latviešu valodā


Reģistrācija ir noslēgusies 15.01.2023. F6S platformā

Powered by: Part of #MissionSea20