LIAASazinies ar mums

CITY TO SEA

Reģistrācija ir noslēgusies 15.01.2023.

LIAA
Akcelerācijas programma

Programmas "City to Sea" mērķis ir veicināt inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi. Dalībnieki programmas ietvaros strādās divās tematiskajās jomās – mobilitāte un ūdens inovācijas. Programmā piedalīties aicinātas komandas un jaunuzņēmumi ar jebkādu ideju mobilitātes un ūdens izaicinājumu risināšanai!

Par Programmu

Dalībnieki programmas ietvaros strādās divās tematiskajās jomās – mobilitāte un ūdens inovācijas. Pilsētas mobilitātes virziena fokuss ir vērsts uz ērtu, pieejamu un videi draudzīgu pārvietošanos pilsētās. Savukārt ūdens inovācijas šajā programmā fokusēsies galvenokārt uz vides aizsardzību, ostu digitālo pārveidošanu, pārtikas piegādes ķēdēm un citām zilās ekonomikas tematiskajām jomām.

Programmas dalībnieku ieguvumi


Dalība

Programma piedāvā trīs atbalsta līmeņus:

  1. Kapacitātes veicināšana - zināšanu un prasmju veicināšana uzņēmējdarbības attīstībai.
  2. Prototipu izstrāde - risinājumu prototipu izveide un uzlabošana ekspertu un profesionāļu vadībā.
  3. Testēšana - izstrādāto prototipu izvietošana reālā vidē Latvijā (piemēram, Rīgas pilsētā, Rīgas Tehniskās universitātes objektos u.c.).

Kas var pieteikties?

  • Privātpersonu un jaunuzņēmumu komandas (nodibināti uzņēmumi).
  • Komandas, kuru piedāvātais risinājums palīdz risināt kādu no programmas ietvaros definētajiem izaicinājumiem vai jebkādu citu izaicinājumu mobilitātes vai ūdens tematiskajās jomās.
  • Komandas, kas vēlas prototipēt un ieviest risinājumus Latvijā.
  • Komandas, kas brīvi pārvalda angļu valodu.
  • Minimālais dalībnieku skaits komandā - 2. Maksimālais komandas dalībnieku skaits - 6.

The City to Sea Akcelerātors is sācies!


Powered by: Part of #MissionSea20