LIAAContact Us

City to Sea hakatons 2022

City to Sea hakatons 2022

No 22. līdz 24. aprīlim, 2022, Rīgā norisinājās 48 stundu garš starptautiskais hakatons “City to Sea". Tajā par galvenajām balvām cīnījās 117 dalībnieki no 18 dažādām valstīm. Hakatons “City to Sea" tika īstenots ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu un ir svarīgs notikums misijas "Jūra 2030" ietvaros. Misijasmērķis ir risināt klimata pārmaiņu, piesārņojuma un aprites ekonomikas jautājumus, radot atbilstošu vidi inovatīvu projektu radīšanai un ilgtspējas veicināšanai.

Pēc divu dienu darba, 121 tikšanās ar mentoriem, prezentācijām un ideju novērtēšanas procesa, starptautiskā žūrija izvēlējās un piešķīra kopējo balvu fondu 18 000 EUR vērtībā, 6 komandām, kuras bija radījušas vislabākās biznesa idejas ūdens inovāciju un mobilitātes jomās.

Ūdens inovācijas

  1. Komanda “P-Agro-Technology”. Risinājums - notekūdeņu attīršana no fosfora un pretkorozijas aizsargpārklājums. Vispilnīgākais risinājums. (3500 EUR).
  2. Komanda “N-LAB / Wise river” - autonoma modulārā ūdens platforma. Lielākais progress hakatonā. (2 000 EUR).
  3. Komanda “SUBmerge” - mobils zemūdens drons ūdens kvalitātes mērīšanai. Vislielākais potenciāls izaugsmei (3 500 EUR).

Mobilitāte

  1. Komanda: “4City” - izturīgs četru riteņu elektriskais skūteris ar uzlabotu līdzsvaru un integrētu uzglabāšanas kasti. Vispilnīgākais risinājums. (3 500 EUR).
  2. Komanda “Pray for Green” - rīks, kas samazina apdrošināšanas izmaksas uzņēmumiem un samazina darbinieku “slimības dienas”, mudinot darbiniekus pāriet uz aktīvo dzīvesveidu un mobilitāti. Lielākais progress hakatonā (2 000 EUR).
  3. Komanda “Dumb 2 Smart Lights” - viedi gaismu vadītāji gan jaunam, gan esošan ielu apgaismojumam, kas paplašina ielu apgaismojuma infrastuktūras izmantošanu. Vislielākais potenciāls izaugsmei (3 500 EUR).

Hakatons “City to Sea" tika īstenots ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu, kas apvienoja publiskā, privātā un pētniecības sekotora organizācijas. Līdzās LIAA, hakatona norisi nodrošināja “Rīgas Tehniskā Universitāte” (RTU), inovāciju kustība “VEFRESH” ar inovāciju un tehnoloģijas institūta “EIT Food” un “EIT Urban Mobility European Institute of Innovation and Technologies” (EIT), kā arī Lietuvas digitālo inovāciju centra “Agrifood” atbalstu.

Galvenie hakatona partneri - Rīgas Pilsētas dome, Rīgas Brīvostas pārvalde, Accenture, LMT, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Jūras akadēmija (LJA) un Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHI).


Atskats uz hakatona norisi

Atvērt
Powered by: Part of #MissionSea20