LIAAContact Us
2023-06-27

PRODUKTU DEMO DIENA

Akcelerācijas programma “City to Sea” radīja unikālu iespēju sadarboties ar nozaru speciālistiem un izstrādāt inovatīvas, tehnoloģiski komplicētas idejas, kas potenciāli spēj risināt ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet arī Eiropas un pasaules mērogā nozīmīgus izaicinājumus.

Tas, ko komandas ir paveikušas četrarpus mēnešu laikā, ir vārdos neaprakstāms. Mēs lepojamies ar visām komandām, kas radīja ne tikai produktus, pakalpojumus un jaunus biznesa modeļus, bet arī guva noderīgas atziņas no potenciālajiem klientiem un investoriem.

Powered by: Part of #MissionSea20